GUAGLIONE

Nisa - Fanciulli

Stai sempre cca’mpuntato cca
mmiezzo a sta via
nu magne cchiù nu duorme cchiù
che pecundria
eu piccerì che vene a di
sta gelusia
tu vuò soffrì tu vuò morì
chi t’o fa fa
curre’mbraccio addù, mammà
nu fa o scemo piccerì
dille tutta a verità
ca mammà te po capì.

E passe e spasse sotto a stu balcone
ma tu si guaglione
tu nun cunosce è femmene
si ancora accussì giovane
tu si guaglione ca te mise’ncappa
va a ghiucà ó pallone
che vonno di sti lacreme
vattè nun me fa ridere
curre’mbraccio addù mammà
nu fa o scemo piccerì
dille tutta a verità
ca mammà te po capì.

Nun è pittà nun alliscià
’sti mustaccielle
nu cerca a te nu so pe tte
chille uocchie belle
nu a penzà va a passià
cu è guaglione celle
nu t’avvellì c’è tiempo oi ni
pe te ’nguià
chi desidere è vasà
scurdatella piccerì
ca si o diceno a papà
chi sa comm’a va a fernì

(Finale)
Stai sempre cca’mpuntato cca
’mmiezzo a sta via
nu magne cchiù nu duorme cchiù
chi t’ho fa fa.