VITI ’NA CROZZA

Domenico Modugno

La la la lero la la
la la lero la la
la la lero la lero la lero
la la la la lero la la
la la lero la la
la la lero la lero la la.

Viti’na crozza supra nu cantuni
e cu sta crozza mi misi a parari
idda m’arrispunni cu gran duluri
iu morsi senza toccu di campani.

Presto passaru tutti li me anni
passaru si nni jeru nun sacciu unni
ora ca sognu vecchiu di tant’anni
chiamu la crozza e nuddu m’arrispunni.

Chi’nnaja’a fari chiu di la mi vita
nun sognu bonu cchiù ppi travagghiari
sta vita è fatta tutta di duluri
e d’accussì nun vogghiu cchiù campari.