VOLA, VOLA, VOLA

(Claudio Villa)

somm

Vulesse fa’rvenì per n’ora sola
lu tempu belle de la cuntentezze
quande pazzijavamo a “vola vola”
e ti cuprè di vasce e di carezze.

E vola vola vola vola
e vola lu pavone
si ttiè lu core bbone
mò fammeci appruvà.

Na vote se spegnà lu fazzulette,
so’state cundannate de vasciarte.
Tu ti sci fatte rosce e mi sci dette
di’nginucchiarme prime e d’abbracciarte.

E vola vola vola vola
vola la ciaramelle,
pe n’ora cuscì belle
m’ulesse prufundà.

Come li fiure nasce a primavere
l’amore nasce da la cittellanze.
Marì, si mi vò bene accome jere,
nem mi levà stu suonne e sta speranze.

E vola vola vola vola
e vola lu cardille
nu vasce a pizichille
ne’mme le può negà.